İnsan Kaynakları

TECHNOPC

Firmamızın sürekli gelişen bilişim sektöründe başarılı olabilmesi için kendisini sürekli yenilemesi, çalışanlarının katkıları ve gelişimleri ile mümkün olmaktadır.

İK

Firmamızın sürekli gelişen bilişim sektöründe başarılı olabilmesi için kendisini sürekli yenilemesi, çalışanlarının katkıları ve gelişimleri ile mümkün olmaktadır. Amacımız şirket hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlarımızın yaratıcılıklarını, motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmak, kariyer geliştirme olanakları sağlamaktır. Bu amaçla etkili müşteri odaklılığını sağlayacak süreç ve çalışmalara yatırım yapıyor; yeni organizasyonel modeller kuruyor ve geliştiriyoruz.

Hedefimiz çalışan bağlılığını geliştirerek kurum değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımaktır.

Genel Başvuru

Aldığınız eğitimi ve deneyimlerinizi topluma faydalı bir şekilde kullanma ve geliştirme arayışınızda, şirketimizin çatısı altında toplanan iş imkânları ile buluşmak üzere. Başvuru için info@technopc.com.tr adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz. 

Şirketlerimizde üniversite öğrencilerine staj imkânı sunulmaktadır. Eğitimlerine paralel olarak devam ettirecekleri stajlar kişilerin iş hayatlarına başlamalarında önemli bir adımdır. Bu adımda öğrencilerimizin yanında olmak sorumluluklarımızdandır. Başvurunuzu info@technopc.com.tr adresine yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları

Şirketimizin çalışan seçimi, gelişime açık, kurum değerlerini ve kültürünü benimseyip yaşatacak ve geliştirecek, işin gerektirdiği bilgi birikimine ve vizyona sahip nitelikli kişiler arasından adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek yapılır.

Çalışanlarımızın başarılarına ve yüksek performanslarına göre ödüllendirme sistemleri oluşturulmaktadır.

Motivasyon artırıcı çalışmalar kapsamında sosyal etkinlikler düzenlenmektedir

Sürekli gelişim için eğitim organizasyonları yapılmaktadır.
Çalışanlarımızın performanslarına göre değerlendirmeler yapılarak kariyer olanakları sunulmaktadır